กำลังโหลดข้อมูล

หากใช้เวลานานเกินไป กรุณาคลิกที่นี่ หรือแจ้งเราผ่านทางแบบฟอร์มนี้

หากพบปัญหาโหลดข้อมูลไม่ได้ กรุณาปิดตัวบล็อกโฆษณาหรือการติดตาม
RainRadar ให้บริการฟรีโดยไม่มีโฆษณา

เวลาในภาพเรดาร์ของกรมอุตุฯ และกรมฝนหลวงฯ ใช้เขตเวลาสากล UTC±0 ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง
เช่น เวลาในภาพเรดาร์คือ 15:30 น. จะเท่ากับ 22:30 น. ในประเทศไทย
เวลาในภาพเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำฯ เป็นเวลาในประเทศไทย

แถบค่าสีและหน่วยที่ใช้แทนปริมาณฝนของแต่ละเรดาร์อาจแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในภาพเรดาร์ทุกครั้งเพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง